TRIANGULUM

Triangulum community-ն հայկական ընկերություն է, որը 2015 թվականից տարբեր վայրերում կազմակերպում է տարբեր տեսակի էլեկտրոնային երաժշտության միջոցառումներ:

Մնացեք կապի մեջ և հետևեք մեզ

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Օլիվեր Կոլեցկին Երևանում

Hey people we are back with something big for you! Together with our friends, Georgian Origami / ორიგამი events, we organize the biggest gig of this autumn.
Origami is Tbilisi based event company which contains both parts of electronic and non-electronic music and making coolest event in Georgia and region.

Now attention !
On 7th November we are proud to announce about new event with Oliver Koletzki & andhim. Save the date and be ready to blast.