TRIANGULUM

Triangulum community-ն հայկական ընկերություն է, որը 2015 թվականից տարբեր վայրերում կազմակերպում է տարբեր տեսակի էլեկտրոնային երաժշտության միջոցառումներ:

Մնացեք կապի մեջ և հետևեք մեզ

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Absolut Watermelon Disco Splash

ABSOLUT Watermelon Disco Splash:
In the most unusual place ․․․
With unusual line-up և artists:
The first և loudest names:
* Young Marco (Amsterdam)
Soundcloud: https://soundcloud.com/youngmarco:
FB: https://www.facebook.com/youngmarco.marco:
* Masalo (Amsterdam)
Soundcloud: https://soundcloud.com/masalo-music:
FB: https://www.facebook.com/masalo.artist:

Unexpected, unusual, colorful, hot, juicy, led by ABSOLUT WATERMELON. Absolut Watermelon Disco Splash evening is hard to describe, easier to remember.

Local artists:
* Nairi Simonian (Urvakan Festival)
Soundcloud: https://soundcloud.com/nairi:
* DAAO:
Soundcloud: https://soundcloud.com/masterdaao:
* York Hamza:
Soundcloud: https://soundcloud.com/yorkhamza: